Bezár
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. Értem Részletek
Az Addel.hu webáruházakban a tegnapi napon 5.316.304 Ft értékű termék cserélt gazdát! Próbálja ki Ön is INGYEN >> Webáruházat indítok! <<
Kapcsolat: 06 30 936 8317 | info@autoradiokeret.hu

Adatvédelmi nyilatkozat GDPRADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓAmennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.


A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 12
Telefonszám: 0682424954

A cég elektronikus elérhetősége: info@autohifi24.hu, info@mobildata.hu, nagyker@mobildata.hu
Offline üzlet: Kaposvár, Zárda u .12 AUTÓHIFIBOLT
A webáruház domain címe: http://autohifi.addel.hu

Adatkezelési tájékoztató

Mobil Data Bt. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa
üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos
jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos
jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a http://autohifi.addel.hu.hu webáruházból rendelt termék
megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - Mobil Data Bt. (Adatkezelő) - számára
hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A http://autohifi.addel.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan
adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok
kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes
adatnak.

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Mobil Data Bt.
Székhely: 7400 Kaposvár Zárda u. 12
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 12
Számlavezető bank: Név: MKB Bank
Számlaszám: 10300002-25000863-77083285
Adószám: 25219676-2-14
Cégjegyzékszám: 14-06-300119 Nyilvántartásba vette a Dr. Kéki Zoltán, Kaposvár
A cég elektronikus elérhetősége: info@autohifi24.hu, info@mobildata.hu, nagyker@mobildata.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-58594/2012

FOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény
13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő - Mobil Data Bt. - a
megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A kezelt adatok köre:
Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése
és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés
jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése
és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.
A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése
és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett
adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +361 767 8200;

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Webáruházunk nem küld hírlevelet.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. -
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.

Sütik kezelés
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba
nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére
adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem
kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő
a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
az Felhasználó által használt IP cím;a böngésző típusa;a böngészésre használt eszköz operációs
rendszerének jellemzői;a látogatás időpontja;a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér:
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó
hozzájárulása.

Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik célja webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé
tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos
funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:Google Chrome
FirefoxInternet Explorer 11Internet Explorer 10Safari

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a
számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az
Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas
A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak
ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az
webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament
végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról
vagy mobileszközről.

Google Analytics
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak
és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal
használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat
a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti. A webhelyhasználati
statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett
néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket
jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az
interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó
interakciókat.
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer  Firefox Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti; A bevásárlókosárhoz használt süti; Biztonsági
süti ;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének
beazonosítására.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük:


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE:

Webformance KFT.
info@webformance.hu
Székhely címe: 1097 Budapest,
Óbester utca 13. 4/16.
Iroda címe: 1134 Budapest, Tüzér
utca 37. I. em.
Adószám: 24193146-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-994949

ADATFELDOLGOZÁS HELYE: Bérelt webáruház szolgáltatás
adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el,
személyes adatok megismerésére nem jogosult.


SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE:

Zsovár Józsefné E.V. -

ADÓSZÁMA:64421115-1-34
E-MAIL CÍME: zsovarm@gmail.com -
TELEFONSZÁMA: 06709434383 -
ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 7400 Kaposvár Füredi utca 16

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel
írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla
kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett
adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. - SZÉKHELYE: 7400
Kaposvár Füredi utca 16.Fsz.1.


SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE:

Programtech Kft. -

ADÓSZÁMA:14319813-2-18 -
E-MAIL CÍME: programtech@programtech.hu -
TELEFONSZÁMA: +36 94 900 025
 ADATFELDOLGOZÁS HELYE: Elektronikus számlázás szolgáltatás, felhőtárhellyel

Azadatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a
számla kiállításában, felhőtárhely és elektronikus számlázóprogram biztosításával

 - SZÉKHELYE: H-9700 Szombathely, Százhold utca 20.


Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását;
• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
• azadatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
( SSL tanúsítvány, amennyiben elérhető;)


A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését,
vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:


E-mailen: info@autohifi24.hu, info@mobildata.hu, nagyker@mobildata.hu
Postai úton: 7400 Kaposvár, Zárda u. 12


A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az
adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását
illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintett et a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett et a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről.


Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintett et. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt
másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett et az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog
A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

A helyesbítéshez való jog


Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A törléshez való jog
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, haa személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat gyűjtötték az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja az Érintett tiltakozik az adatainak
kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a személyes adatokat
jogellenesen kezelték.
Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért
adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett
adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés
jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli
azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Automatizált adatkezelés
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az
Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni
és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét
nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintett et a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel
kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@autohifi24.hu, info@mobildata.hu, nagyker@mobildata.hu
Postai úton: 7400 Kaposvár, Zárda u. 12


A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az
adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos; helyesbítését, módosítását
illetve törlését; 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak
felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató
a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000.
évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.


Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.
Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak
és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal
használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat
a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti. A webhelyhasználati
statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett
néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket
jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az
interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó
interakciókat.


Személyes adatok tárolását végző harmadik fél
Az adatfeldolgozó megnevezése: Webformance Kft.

Webformance KFT.
info@webformance.hu
Székhely címe: 1097 Budapest,
Óbester utca 13. 4/16.
Iroda címe: 1134 Budapest, Tüzér
utca 37. I. em.
Adószám: 24193146-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-994949Az adatfeldolgozó e-mail cím: unas@unas.hu
Adattovábbítás
Név: MKB Bank.
Bank székhelye: 1056 Budapest, Váci u.38.
Telefon: 06 (80) 333-770
Bank webcíme: https://www.mkb.hu/
Adatkezelési tájékoztató https://www.mkb.hu/adatvedelmi-iranyelvek
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja
bejelenteni:
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 12
Telefonszám: 0682424954
Email cím: info@autohifi24.hu, info@mobildata.hu, nagyker@mobildata.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hatályba lépés dátuma: 2018.05.25.

 

Ön bármikor jogosult az általunk kezelt adatainak áttekintésére. Erre belépést követően van lehetősége
Ön bármikor jogosult az általunk kezelt adatainak törlésére. Ezt a következő e-mail címre küldött üzenettel igényelheti: info@mobildata.hu (Kérjük, az e-mail tárgy rovatába írja be a következőt: „személyes adatok törlése”.)

Jelen Nyilatkozat rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki.

Minden esetben fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk az adatkezelés módját. Ennek megfelelően az adatvédelmi nyilatkozat a változtatások függvényében időről-időre módosításra, kiegészítésre kerülhet.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.


Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól. A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. 
Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok a fent jelzett felelősségkorlátozást nem engedélyezik, úgy a fenti rendelkezések Önre nem vonatkoznak.

Autóhifi webáruház